×

Ing. Lýdia Milanová – FUJARA MUSIC
fujaramusic@gmail.com
+421 948 631 946

×

Tvorivé dielne

 

Termín: 11.10.2018 - 14.10.2018

Miesto konania: Zvolen (SR - Banskobystrický kraj)

Popis: Výroba a zdobenie pastierskych píšťal 2018 Zvolen - fujary, píšťalky a koncovky.

Tvorivé dielne pod Poľanou 2018. V dňoch 11.-14. októbra 2018 Zvolen.

Lektormi podujatia sú Ing. Alexander Králik a Vladimír Kováč.

 

 

Fujarová škola a tvorivé dielne Dušana Holíka: výroba fujár 2017 - Kyslinky

Hlavným partnerom podujatia "Fujarová škola a tvorivé dielne Dušana Holíka" je Fond na podporu umenia.

V 2. cykle sa v tvorivých dielňach budeme zaoberať výrobou fujár.

Podujatie nadväzuje na 1. cyklus, ktorý sa uskutočnil v októbri 2016 a je vhodné aj pre nových účastníkov. Preto sa, milí záujemcovia, neváhajte prihlásiť. Podujatie je vhodné pre domácich aj zahraničných účastníkov, ktorí majú záujem o ucelenú problematiku a chcú sa teoreticky a prakticky zdokonaľovať. Účastníci budú rozdelení do dvoch skupín, ktoré sa budú striedať - prvá sa bude učiť hrať a druhá bude vyrábať fujary. V minulosti nebolo veľa výrobcov ani hráčov na pastierske píšťaly. Ale tí, ktorí ovládali hru na fujaru, ovládali hru na všetky ostatné pastierske píšťaly a vedeli ich aj vyrábať. Boli univerzálni a komplexní aj ako hráči, aj ako výrobcovia. Tento element sa v dnešnej dobe úplne vytratil a cieľom štyroch cyklov podujatia je zachovanie tradičných výrobných postupov a odovzdanie tohto kultúrneho dedičstva našich predkov budúcej generácii. Účastníci sa v prvom cykle naučili vyrobiť 3-dierkovú píšťalu, naučili sa základné postupy výroby hlásnice, rozmeranie dierok a základnú povrchovú úpravu. Tieto postupy v ďalšom cykle využijú pri výrobe fujary, na ktorú si ale musí každý účastník školenia priniesť svoju vysušenú bazu (drevo schne 1 rok). Kto nebude mať vysušené drevo na fujaru, bude sa venovať výrobe píšťalky. V súčasnosti začali výrobcovia používať výdobytky modernej techniky (presné metre, ladičky, vlhkometre, digitálne nahrávanie zvuku) a kvalita fujár a píšťal sa po hudobnej stránke veľmi zlepšila. Tento aspekt sa doteraz prehliadal a pritom je viditeľný a podstatný. Na 2. cyklus budú nadväzovať zručnosti v zdobení fujár a vo výrobe zvukovo kvalitnej fujary.

Lektormi hry na fujaru a pastierske píšťalky budú Róbert Žilík s Máriou Žilíkovou Mandákovou, členovia hudobného zoskupenia Musicantica Slovaca, ktoré sa venuje koncertnej a hudobno-pedagogickej činnosti.

Dušan Holík (1959) je priamy pokračovateľ rodinnej tradície výrobcov a hráčov na fujaru a píšťalky v rodisku fujary, na Podpoľaní. Od svojich desiatich rokov verejne účinkuje až dodnes ako fujarista, píšťalkár a spevák ľudových piesní. Počas štúdia na Konzervatóriu v Žiline v odbore dychových nástrojov vyrobil svoje prvé píšťalky a ako 20-ročný zmajstroval aj prvú fujaru. Jeho vzorom a učiteľom pri výrobe a hre bol Juraj Ďurečka, ktorý v tom čase patril k uznávaným výrobcom aj interpretom a navyše bol Dušanov blízky príbuzný (brat jeho starej mamy).

Účinkoval v niekoľkých folklórnych súboroch, realizoval množstvo nahrávok s fujarou a píšťalkami. Ako učiteľ hudby v Detve odovzdával svoje skúsenosti mladšej generácii a zaslúžil sa o to, aby slovenská fujara prekročila hranice svojej kolísky – Podpoľania a postupne sa dostala do celého sveta.

Ako výrobca je držiteľom ocenení za nástroje vysokej kvality INSTRUMENTUM EXCELLENS – fujary, píšťaly na Folkórnych slávnostiach pod Poľanou z rokov 2001 a 2002. V roku 2017 bol členom poroty tejto súťaže. Po prijatí do UNESCO sa venuje hlavne aktivitám spojeným s fujarovu a pastierskymi píšťalami.

Je zakladateľom a režisérom medzinárodného fujarového festivalu DUŠA FUJARY. Je autorom Fujarového spevníka a Píšťalkového spevníka. Od roku 2016 je evidovaný na Fonde pre podporu umenia ako profesionálny umelec.