×

Ing. Lýdia Milanová – FUJARA MUSIC
fujaramusic@gmail.com
+421 948 631 946

×

O agentúre

Umelecká agentúra FUJARA MUSIC vznikla v roku 2015.

 

Zoznam činností FUJARA MUSIC:

Organizovanie troch ročníkov medzinárodného fujarového festivalu DUŠA FUJARY so zakladateľom, režisérom a dramaturgom festivalu Dušanom Holíkom, zakladateľom a predsedom občianskeho združenia DUŠA FUJARY.

V roku 2014 organizovanie 2. medzinárodného fujarového festivalu na Zvolenskom zámku ako členka združenia. (Na 1. ročníku festivalu na Zvolenskom zámku som sa zúčastnila ako divák.)

Organizovanie 3. medzinárodného fujarového festivalu DUŠA FUJARY 2015 v Detve, Banskej Bystrici a Zvolene ako spoluorganizátor.

Organizačné zabezpečenie 4. medzinárodného fujarového festivalu DUŠA FUJARY 2016 na Vígľašskom zámku a v Detve ako spoluorganizátor.

Pripravuje sa 5. medzinárodný fujarový festival DUŠA FUJARY 2017 na Vígľašskom zámku 9. júna a v Dome kultúry Andreja Sládkoviča 10. júna.

Od roku 2014 organizačné zabezpečovanie Fujarovej školy Dušana Holíka pre členov a priateľov Spoločenstva DUŠA FUJARY. Tri fujarové školy boli organizované v rámci projektu „Fujarová škola v kolíske fujary“ s dotáciou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ).

V roku 2016 organizačné zabezpečenie – Fujarová škola a tvorivé dielne Dušana Holíka 2016: výroba pastierskych píšťal (1. cyklus).

Pripravuje sa Fujarová škola a tvorivé dielne Dušana Holíka 2017: výroba fujár (2. cyklus) v termíne 19.-22. októbra.

Od roku 2014 organizovanie turistickej akcie na Poľane „Fujarový chodník“.

Od októbra 2015 pomoc občianskemu združeniu DUŠA FUJARY ako členka správnej rady.

Absolvovanie akreditovaného vzdelávacieho kurzu „Hudobná a tanečná folkloristika“ v Oravskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne.

 

Plány a vízia:

Som vyštudovaná lesná inžinierka, ktorá pracovala vyše 20 rokov v Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnici vo Zvolene. Pred pár rokmi som sa rozhodla ísť cestou SZČO. Znovuobjavila som svoj zápal pre folklór, keď som stretla svojho životného partnera a zanieteného folkloristu Dušana Holíka v máji 2013 na 1. medzinárodnom fujarovom festivale na Zvolenskom zámku.

Ponúkame Vám exkluzívnu možnosť spolupráce s Dušanom Holíkom, profesionálnym umelcom evidovaným na Fondepre podporu umenia (www.fpu.sk) od roku 2016. Pomáham Dušanovi Holíkovi organizačne zabezpečovať vystúpenia, som spoluorganizátorka medzinárodných fujarových festivalov DUŠA FUJARY a fujarových škôl, pomáham mu s písaním a riadením projektov. Čaká nás veľká misia, pretože vidíme, ako málo pozornosti sa venuje fujare aj pastierskym píšťalám zo strany štátnych inštitúcií. Budeme radi, ak nám v tom pomôžete spôsobom, ktorý vyhovuje vám – radou, kontaktami, finančnou podporou či osobnou pomocou.

 

Vydavateľská činnosť:

Fujarový spevník, 2. doplnené vydanie

Píšťalkový spevník, Metodika hry na šesťdierkovú pastiersku píšťalku a dvojačku, 1. vydanie

 

Naša ponuka:

- sólo fujara a píšťala so spevom

- sólo dvojačka a koncovka so spevom

- sólo spev s doprovodom akordeónu

- dvojhlasný mužský spev z Terchovej a Horehronia s doprovodom akordeónu

- prekáračky 6-dierkovej píšťalky s akordeónom

- podpolianske rozkazovačky s doprovodom akordeónu a s ukážkou tanca

- možnosť iniciovať spev publika s harmonikou

- fujarové trio so spevom

- hovorené slovo o ovčiarstve a bryndziarstve na Podpoľaní

- hovorené slovo o pastierskych píšťalách a fujare

- ukážky výroby pastierskych píšťal a fujary

- malá škola hry na fujaru a píšťaly

- výchovné koncerty

- Fujarová muzika Dušana Holíka - tradičná sláčiková podpolianska vrchárska ľudová hudba s fujarou a píšťalami

- hudobné vstupy na plesy, svadby, oslavy, vernisáže výstav, uvítania kníh do života

- životné jubileá

- prednáška o fujare, pastierskych píšťalách a ukážky výroby (pre cestovné kancelárie)

- fujarová škola – súkromné hodiny

Ceny podľa záujmu dohodou (pozri ›› Ponuka).