×

Ing. Lýdia Milanová – FUJARA MUSIC
fujaramusic@gmail.com
+421 948 631 946

×

O agentúre

Umelecká agentúra FUJARA MUSIC vznikla v roku 2015.

 

Zoznam činností FUJARA MUSIC:

Organizovanie štyroch ročníkov medzinárodného fujarového festivalu DUŠA FUJARY.

V roku 2014 organizovanie 2. medzinárodného fujarového festivalu na Zvolenskom zámku ako členka združenia. (Na 1. ročníku festivalu na Zvolenskom zámku som sa zúčastnila ako divák.)

Organizovanie 3. medzinárodného fujarového festivalu DUŠA FUJARY 2015 v Detve, Banskej Bystrici a Zvolene ako spoluorganizátor.

Organizačné zabezpečenie 4. medzinárodného fujarového festivalu DUŠA FUJARY 2016 na Vígľašskom zámku a v Detve ako spoluorganizátor.

Organizačné zabezpečenie 5. medzinárodného fujarového festivalu DUŠA FUJARY 2017 na Vígľašskom zámku, v Dome kultúry Andreja Sládkoviča 10, v Mestskom kultúrnom stredisku Hriňová 11. júna a na základnej škole v Detve.

Od roku 2014 organizačné zabezpečovanie Fujarovej školy Dušana Holíka pre členov a priateľov Spoločenstva DUŠA FUJARY. Tri fujarové školy boli organizované v rámci projektu „Fujarová škola v kolíske fujary“ s dotáciou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ).

Organizačné zabezpečenie – Fujarová škola a tvorivé dielne Dušana Holíka 2016: výroba pastierskych píšťal (1. cyklus), Fujarová škola a tvorivé dielne Dušana Holíka 2017: výroba fujár (2. cyklus) v termíne 19.-22. októbra.

Od roku 2014 organizovanie turistickej akcie na Poľane „Fujarový chodník“.

Od októbra 2015 do októbra 2017 pomoc občianskemu združeniu DUŠA FUJARY ako členka správnej rady.

Absolvovanie akreditovaného vzdelávacieho kurzu „Hudobná a tanečná folkloristika“ v Oravskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne.

 

Plány a vízia:

Som vyštudovaná lesná inžinierka, ktorá pracovala vyše 20 rokov v Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnici vo Zvolene. Pred pár rokmi som sa rozhodla ísť cestou SZČO. Znovuobjavila som svoj zápal pre folklór, keď som stretla zanieteného folkloristu Dušana Holíka v máji 2013 na 1. medzinárodnom fujarovom festivale na Zvolenskom zámku. Práve on mi dal impulz k tomu, aby som si založila agentúru na organizovanie podujatí s umelcami, fujaristami, píšťalkármi a fokloristami.

Vnímam, že fujare aj pastierskym píšťalám sa venuje málo pozornosti zo strany štátnych inštitúcií. Chcela by som túto medzeru vyplniť a stavať na základoch, ktoré už položil Dušan Holík v šírení dobrého mena fujary a umožňovaní vzdelávania sa v hre a výrobe pastierskych píšťal. Budem rada, ak mne a mojim umelcom a folkloristom v tom pomôžete spôsobom, ktorý vyhovuje vám – radou, kontaktami, finančnou podporou či osobnou pomocou.

 

Vydavateľská činnosť:

Vydanie CD z verejných zdrojov podporil Fond pre podporu umenia.

Čoskoro vyjde: