×

Ing. Lýdia Milanová – FUJARA MUSIC
fujaramusic@gmail.com
+421 948 631 946

×

Lektori Fujarovej školy na Kováčovej

PaedDr. Robert Žilík

Hudobník, výtvarník, regionalista, literát a učiteľ sa venuje 35 rokov hre na ľudových a historických hudobných nástrojoch. Tradičnej hre na píšťalkách sa učil vo viacerých regiónoch na Slovensku. V súčasnosti hľadá spojenie medzi starou archetypálnou európskou hudbou a našou pôvodnou hudobnou kultúrou. Je aktívnym interpretom starej a ľudovej hudby v hudobnou združení Musicantica Slovaca spoločne so svojou manželkou Marikou.

Mgr. Mária Žilíková-Mandáková, PhD.

Hudobníčka, hudobná pedagogička; zameriava sa na výučbu detí a mládeže v hre na tradičných hudobných nástrojoch (pastierske píšťalky, citara, rytmické nástroje) v duchu elementárnej hudobno-pohybovej výchovy. Dôraz kladie na prirodzené muzicírovanie (individuálne i v skupine) a zrozumiteľnú interpretáciu starej, ľudovej a improvizovanej hudby. Vďake takejto tvorivej metodike je učenie objavom, hrou, zábavou i radosťou.