×

Ing. Lýdia Milanová – FUJARA MUSIC
fujaramusic@gmail.com
+421 948 631 946

×

Tlačová správa 3. medzinárodný fujarový festival DUŠA FUJARY 2015

Tlačová správa 3. medzinárodný fujarový festival DUŠA FUJARY 2015

 

Detva, Banská Bystrica, Zvolen
27.-30. máj 2015
...o spájaní, prelínaní, porozumení...
Pod záštitou
primátora mesta Detva Jána Šufliarského
primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska
primátorky mesta Zvolen Lenky Balkovičovej

 

      Dušan Holík má k fujare veľmi blízko. Majú spoločné rodisko a spoločnú lásku. Narodili sa v horách Poľany a milujú svoj rodný kraj a ľudovú pieseň. Fujara mu dala v živote veľmi veľa a prišiel čas, kedy aj ona potrebuje jeho a našu pomoc. "V roku sme 2005 zviazali spomienky a pesničky do batôžka a vybrali sme sa spolu do sveta..."

      V roku 2005 bola fujara zapísaná do zoznamu svetového nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO a následne bol zaznamenaný zvýšený záujem o náš kráľovský hudobný nástroj od hudobníkov, etnomuzikológov aj amatérskych nadšencov z rôznych častí sveta. Dušan Holík, ako učiteľ hry na dychové nástroje, dlhoročný interpret, výrobca fujár a pastierskych píšťal, zaznamenal konkrétne požiadavky o spôsobe hry na fujaru, o jej výrobe, histórii. Mnohí zo záujemcov navštívili Slovensko za účelom študijného pobytu hlavne ohľadom výuky hry na fujaru a výberu kvalitného hudobného nástroja, ktorý sa dá využiť v rôznych hudobných žánroch.

      V tom istom roku bola v Očovej zorganizovaná prvá fujarová škola a o rok neskôr Dušan Holík, spolu s dvomi priateľmi, založili Spoločenstvo Duša fujary, ktorého členmi sa v nasledujúcich rokoch stávali najmä absolventi fujarových škôl, organizovaných na Slovensku, ale aj v zahraničí. Hlavným cieľom Spoločenstva bolo a stále je, chrániť čistotu a šírenie jej dobrého mena doma i vo svete. Za 10 rokov zorganizovali desiatky víkendových fujarových kurzov, ktorých sa zúčastnilo ročne okolo 50 záujemcov o hru, aj výrobu. S pomocou priateľov z Duše fujary vydali Fujarový spevník, ktorý obsahuje históriu, metodiku hry, prstoklady, video a zvukové nahrávky 101 piesní z rodiska fujary, Podpoľania. Zároveň od prijatia fujary do UNESCO uskutočnili veľké množstvo vystúpení na rôznych folklórnych festivaloch, koncertoch a podujatiach na Slovensku aj v zahraničí.

      Od roku 2013 je občianske združenie Duša fujary hlavným organizátorom Medzinárodného fujarového festivalu, ktorý je vrámci Slovenska, ale aj sveta, jediným podujatím, kde môžu spoločne, na jednom pódiu, hrať na fujare tradiční interpreti, ale aj profesionálni hudobníci rôznych hudobných žánrov. Na festivale sa schádzajú fujaristi priamo v kolíske fujary, na Podpoľaní a centrom tohto diania je mesto Zvolen a Zvolenský zámok. V roku 2015, ktorý je aj 10. výročím prijatia fujary do UNESCO, sa 3. medzinárodný fujarový festival DUŠA FUJARY 2015 uskutoční aj v mestách Detva a Banská Bystrica. Vystúpia na ňom umelci zo 6 krajín, vrátane Slovenska. Tento rok, okrem širokej verejnosti, chce festival formou výchovných koncertov osloviť aj žiakov základných škôl, umeleckých škôl, študentov stredných škôl v mestách Detva, Banská Bystrica a Zvolen. Na koncertoch sa predstavia fujaristi a umelci z USA, Česka, Nemecka, Talianska a Indonézie. Hlavným ťahákom bude nepochybne vystúpenie multiinštrumentalitu a jazzmana Jiřího Stivína z Prahy, ktorý si festival obľúbil a predstaví sa na tomto podujatí už druhý krát.

      Talianske Trio CADORNA (fujara, husle, gitara) sa predstaví v premiére zahraním dvoch skladieb od súčasných významných talianskych hudobných skladateľov. Ďalším veľmi atraktívnym číslom bude spoločné hranie dvoch nástrojov prijatých v UNESCO – slovenskej fujary a indonézskeho angklungu. Diváci budú mať možnosť uvidieť Bajidor Kahot, čo je indonézsky tanec, ktorý sa tancuje pri otváraní výnimočných slávností. V programe festivalu nebude chýbať ani spoluzakladateľ nášho fujarového festivalu, člen programovej rady a významný fujarista z USA Bohuslav Bob Rychlik. Je to jeden z najdôležitejších interpretov a propagátorov slovenskej fujary na významných podujatiach v zahraničí a hlavne v USA.

      V prvý deň festivalu, 27. mája 2015, bude vernisážou otvorená aj výstava Fujara, fujarka, fujarôčka..., výber fujár zo zbierkového fondu Podpolianskeho múzea v Detve. Výstava bude sprístupnená v priestoroch Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene, Nám. SNP č. 23/25, od 27. 5. do 30. 6. 2015, pondelok – piatok 9, 00-17, 00.

      Hlavní organizátori:
Duša fujary OZ, agentúra OF COURSE s.r.o., hudobná agentúra FUJARA MUSIC

      Partneri:
Mesto Detva, Mesto Banská Bystrica, Mesto Zvolen, Kultúrne centrum A. Sládkoviča Detva, Podpolianske múzeum Detva, Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen, SNG Zvolenský zámok, Veľvyslanectvo Indonézskej republiky

      Festival podporili:
Ministerstvo kultúry SR, Mesto Zvolen, Banskobystrický samosprávny kraj

      Mediálni partneri:
Rádio Regina, SAD Zvolen, Kam do mesta, Rádio Janko Hraško, S DEŤMI
RegionPress s.r.o. Bystricko-Brezniansko
RegionPress s.r.o. Zvolensko-Detviansko-Krupinsko

      Dušan Holík, autor myšlienky organizovania Fujarových škôl a Medzinárodného fujarového festivalu:

• 56-ročný (1959) rodák z Očovských lazov - Kráľovej púti
• priamy pokračovateľ rodinnej tradície výrobcov a hráčov na fujaru a píšťalky
• učiteľ hry na dychové hudobné nástroje
• už od 7 rokov sa zúčastňoval speváckych súťaží, prvé významné verejné vystúpenie mal v súťaži Spievanky pod Poľanou ako 10-ročný so sprievodom Ľudovej hudby Ďatelinka pod vedením Ondreja Molotu
• ako 10-ročný začal hrať aj na ľudové hudobné nástroje
• ako 15-ročný začal vyrábať píšťalky, ako 21-ročný začal vyrábať fujary (počas vojenskej služby v Brne)
• multiinštrumentalista, ovláda hru na dychových, klávesových, strunových a ďalších hudobných nástrojoch
• 1975-1981 absolvoval Konzervatórium v Žiline, odbor dychových nástrojov
• 1981-1983 základná vojenská služba vo Vojenskom súbore piesní a tancov Jánošík Brno
• 1983-1984 zamestnaný ako metodik záujmovej umeleckej činnosti v Krajskom osvetovom stredisku Banská Bystrica
• 1984-1987 zamestnaný ako metodik záujmovej umeleckej činnosti v Dome kultúry A. Sládkoviča Detva
• 1987-2009 zamestnaný ako riaditeľ a učiteľ hry na ľudové dychové nástroje v Ľudovej škole umenia v Detve
• vyučoval výrobu hudobných nástrojov na základných a strednej škole v Očovej, Detve a vo Zvolene
• 8 rokov bol dirigentom, umeleckým vedúcim a aranžérom skladieb dychového orchestra ZŤS Detva
• 2 roky členom country kapely
• 8 rokov hrával na klávesových nástrojoch v amatérskej populárnej skupine TIKET v Detve
• účinkoval vo folklórnych súboroch: Detský folklórny súbor Poľana, FS Očová, FS Očovan, FS Rozsutec, FS Stavbár Žilina, Vojenský súbor Jánošík Brno, FS Partizán Banská Bystrica, FS Detva z Detvy
• od roku 2009 až dodnes sa venuje výlučne aktivitám spojeným s fujarou
• CD Na kraji Očovej, Spojila nás hudba - Ben Sorensen, Spojila nás hudba - Antonio Olias, Heligonkári z Detvy, Fujaristi z Podpoľania, Tibor Koblíček – Píšťalôčky moje, Milan Matuška a Ďatelinka – A tam hore na Poľane, Očovské klenoty, Očová, Očová 2, Ján Priechodský – profilové CD, Kandráčovci – vianočné piesne a mnohé ďalšie na vinylových platniach
• v súčasnosti účinkovanie vo folklórnych súboroch: FS Jánošík Trebeľovce, FS Vrchári Detva, Detský FS Poľana Očová, Ľudová hudba Ďatelinka pod vedením Ondreja Molotu
• dlhoročný člen programovej rady Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve
• spolupráca so Slovenským rozhlasom, Slovenskou televíziou, sólista a člen Ľudovej hudby O. Mrázika v Slovenskom rozhlase v Banskej Bystrici, realizácia množstva nahrávok s fujarou a píšťalkami, ktoré sú zaznamenané na CD a DVD nosičoch folklórnych súborov, sólistov, inštrumentalistov a archívoch RTVS
• je držiteľom ocenenia za nástroje vysokej kvality INSTRUMENTUM EXCELLENS – fujary, píšťaly na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve z r. 2001
• zakladateľ fujarovej školy, od r. 2005 organizovanie fujarových škôl pre domácich a zahraničných účastníkov, v r. 2006 fujarová škola v USA
• zakladateľ spoločenstva DUŠA FUJARY, neskôr občianskeho združenia DUŠA FUJARY
• hlavný organizátor, zakladateľ a režisér medzinárodného fujarového festivalu na Zvolenskom zámku spolu s DUŠA FUJARY, o.z.
• výrobca kvalitných hudobných nástrojov, fujár, píšťaliek s logom DH, ktorého fujary sú nesmierne žiadané doma, aj v zahraničí
• autor metodiky hry na fujaru "Fujarový spevník" a "Škola hry na píšťalku“
• spracoval aranžmá piesní a spolu s členmi DUŠA FUJARY nacvičil repertoár na koncerty
• vytvoril a zostavil Píšťalkovú muziku DH a ďalšie hudobné nástroje do "Fujarovo-píšťalového orchestra“
• 2014 – podpísaná spolupráca medzi Dušou fujary a Indonézskym veľvyslanectvom v rámci spoločného prijatia slovenskej fujary a indonézskeho angklungu do svetového dedičstva ľudstva UNESCO, vystúpenia s indonézskym orchestrom, z tejto spolupráce vznikla nahrávka HARMONY OF ANGKLUNG AND FUJARA COLLABORATION OF INDONESIAN AND SLOVAKIA'S TRADITIONAL INSTRUMENTS
• nespočetné množstvo vystúpení doma a v zahraničí
• účasť na Dňoch majstrov Bratislava, spolupráca s UĽÚV–om
• vedecko-výskumná, publikačná činnosť, vydavateľská činnosť (Škola hry na píšťalke, Fujarový spevník)
• zakladateľ turistickej akcie - výstupu fujaristov a turistov na Poľanu „Fujarový chodník“

Akcie za posledných 12 mesiacov, ktoré sú kompletne uvedené aj s fotodokumentáciou na facebookovom profile Duša fujary alebo Dušan Holík:

• 2. medzinárodný fujarový festival Zvolen,
• Prague Shakuhachi Festival,
• Folklórny festival Východná,
• Dni slovenskej kultúry Hrtkovci Srbsko,
• otvorenie konferencie zahraničných Slovákov organizovanou ÚSZZ Bratislava,
• 4 fujarové školy,
• vystúpenia s Indonézskym angklungovým orchestrom na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave a v Slovenskom národnom divadle,
• Dni majstrov v spolupráci s UĽÚV v Bratislave,
• účinkovanie na výstave Bonsai Slovakia v Nitre

      Dokument člena OZ DUŠA FUJARY V. Kružica „Fujarovanie“ o Dušanovi Holíkovi a dianí vo fujarovom svete postúpil v z celoslovenskej prehliadky dokumentárnych filmov CINEAMA a reprezentoval Slovensko na UNICA (Svetový festival neprofesionálneho filmu) v roku 2014.

      Najvýznamnejší žiaci Dušana Holíka:

- Michal Paľko (pôvodom z Detvy), hudobný skladateľ, študoval v Krakowe
- Rastislav Andris (Bratislava), účinkoval so Zuzanou Mojžišovou (Jej družina)
- Mgr. Ján Šimiak (Očová) účinkuje s hudobnou skupinou Družina (Banská Bystrica)
- Matúš Fiľo (Banská Bystrica) - Družina
- Miroslav Mozoľa (Zvolen) - trubka

 

OZ DUŠA FUJARY
agentúra OF COURSE s.r.o.
hudobná agentúra FUJARA MUSIC

 

Zvolen, dňa 18. mája 2015

 


PRIDAŤ NOVÝ KOMENTÁR (diskusia je moderovaná, komentár sa zobrazí až po schválení)

Filtered HTML

  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Povolené sú HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
5 + 0 =
Vyriešte tento jednoduchý matematický problém a vložte výsledok. Napr. pre 1+3, zadajte 4.